Sreda, 10. 5. 2018 ob 18.00 v MKC Pri Rdeči Ostrigi, Škofja Loka

ANIMACIJA JE ZAKON

Vstopnine ni.

Za vse navdušence nad animacijo pripravljamo prav poseben večer! V preteklih letih smo predstavljali izbor najboljših animacij StopTrik Festival-a, letos pa se jim pridružuje še kopica avtorjev in avtoric, ki so se odzvali na naše povabilo.

Dogodek bo tako potekal v dveh delih, eden bo posvečen StopTriku, drugi del dogodka pa bo predstavljal jagodni izbor ustvarjalcev in ustvarjalk, ki so se odzvali na naš poziv.

📺 BEST OF StopTrik Festival 2017 📺

01.
Ashes/ Pepel/ Cenizas
Luciana Digiglio
2017, ARG, 3’54”
Axel is a quiet and relaxed young man, who usually spends his time enjoying the outdoors, but the sudden appearance of a mysterious clock will be the starting point of a destructive race.

Axel je tih in miren mladenič, ki prosti čas navadno preživlja zunaj na prostem, toda nenaden pojav skrivnostne ure bo oznanil začetek uničujoče dirke.

02.
The Full Story/ Celotna zgodba
Daisy Jacobs (Lifesizefilm)
2017, UK, 7’30”
Toby’s was a generation seized by divorce. As he shows an estate agent round his childhood home, we hurtle back through time in search of the full story. Why do close ties break and loved ones leave? And what do you do when your family’s gone?

Tobijevo generacijo so zaznamovale ločitve. Ko nepremičninskemu agentu razkazuje svoj dom iz otroštva, se v iskanju celotne zgodbe zavrtimo nazaj v preteklost. Zakaj se tesne medosebne vezi pretrgajo in nas ljubljeni zapustijo? In kaj naj storimo, ko izgubimo družino?

03.
Farewell/ Slovo
Leon Vidmar (ZVVIKS)
2016, SLO, 5’51”
Lovro is tired and sad. He fills the bathtub with water, looking at the droplets dripping from the tap. As one hits the water surface, Lovro remembers the day he first went fishing with his grandpa. Memory and reality merge into one.

Lovro je utrujen in žalosten. Kopalno kad napolni z vodo in opazuje kapljice, ki kapljajo iz pipe. Ko ena izmed njih zadene ob vodno površino, se Lovro spomni dne, ko je šel prvič loviti ribe z dedkom. Spomini in realnost se prepletejo in zlijejo v eno.

04.
Frog Song/ Žabja pesem/ Le Chant des grenouilles
Violaine Pasquet (Studio d’Animation La Fabule)
2016, FRA, 10’41”
This story of darkness and a lonely bayou takes us to the heart of the New Orleans’ traditions. The story of a music that gives the strength to live in a hostile and rough nature, where injustice is master of ceremonies.

Zgodba o temi in samotnem močvirnem rokavu nas popelje v osrčje tradicij mesta New Orleans. To je zgodba o glasbi, ki daje moč za preživetje v sovražnem in surovem okolju, kjer je krivica osrednji voditelj dogajanja.

05.
JAMES – Dear John
Péter Vácz (Sam Hope)
2016, HUN, 4’15”
A couple’s trip to a mountain is interrupted by a black cat who leads them astray into the forest, where they discover dark secrets. Music: James.

Par se odpravi na pot v gore. Njuno potovanje prekine črna mačka, ki ju vodi po napačni poti v gozd. Tam odkrijeta mračne skrivnosti. Glasba: James.

06.
Mental Black Hole/ Mentalna črna luknja
Lin Wan Chen (University of Southern California)
2016, USA, 5’30”
Metallic components, like hardware, foil, nails, manifest visceral, painful feelings of the depressed people. Liquidity of ink serves as organic, flowing and invisible brain-process from the amygdala and the hippocampus.

Kovinski elementi, kot so aparaturna oprema, folja, žeblji, izražajo visceralne, boleče občutke depresivnih ljudi. Tekoče stanje barvila deluje kot organski, tekoč in neviden možganski proces, ki se odvija v amigdali in možganskem deblu.

07.
Nighthawk/ Nočna ptica 
Špela Čadež (Finta Film, Bonobostudio)
2016, SLO/CRO, 8’50”
A badger lies motionless on a local road. A police patrol approaches the body in the dark. They soon realize that the animal is not dead; the badger is dead drunk!

Jazbec nepremično leži na lokalni cesti. Policijska patrulja se približa v mrak ogrnjenemu truplu. Kmalu ugotovijo, da žival na cesti ni mrtva − jazbec je le mrtvo pijan!

08.
Banquet/ Banket/ Bankiet
Julia Orlik (Film School Lodz)
2016, POL, 3’50”
A man attends a banquet, but he can’t fit in with the company. He starts repeating activities performed by other guests. O!PLA Festival 2017 best stop motion film, automatically qualified for the StopTrik IFF competition.

Moški se udeleži banketa, vendar se ne more vključiti v družbo. Začne oponašati vedenje drugih gostov. Najboljši stop motion film Festivala O!PLA 2017, ki je bil samodejno uvrščen na seznam filmov tekmovanja StopTrik MFF.

09.
Hedgehog’s Home/ Ježeva hiša/ Ježeva kuća
Eva Cvijanović (NFB, Bonobostudio)
2017, CAN/CRO, 10’50”
In a lush and lively forest lives a hedgehog. His unwavering devotion to his home annoys a quartet of insatiable beasts. Based on a story by Branko Ćopić’s “Hedgehog’s Home”.

V bujnem in živahnem gozdu živi jež. Njegova neomajna predanost svojemu domu vznejevolji četvorico nenasitnih zveri. Film temelji na zgodbi Branka Čopića ”Ježeva hiša”.

FACEBOOK DOGODEK: ANIMACIJA JE ZAKON