FB_Dusica-jpg

Vstop prost. Prispevka ni.

Slovenska ljudska dediščina je tisočletja stara. Pri nas zimo še danes odganja stari, strašni, dobri  kurent, pomlad prinaša poganski bog Vesnik, ki danes nosi ime Zeleni Jurij. Tudi kresovanje – prastari praznik Sonca –  je pri nas še živa šega. Vse te šege so nerazdružno povezane s pesmijo. Med predavanjem bomo veselo prepevali domače pesmi  ob misli na čase, ko je bilo ljudsko petje vključeno v vsakdanje življenje na naših tleh.  Vsaka pesem ima tudi svoje sporočilo. Tudi temu bomo prisluhnili.

Dogodek poteka v organizaciji Zavoda O, VGC Škofja Loka. Zato, da je delavnica brezplačna, vas  vljudno naprošamo, da ob obisku izpolnite neobvezujočo izjavo o vključitvi v VGC Gorenjske in se podpišete na listo prisotnosti.

Dušica Kunaver je upokojena profesorica angleščine in ruščine, zbirateljica in velika poznavalka ljudskega izročila ter etnološkega gradiva, avtorica in izdajateljica] poljudnoznanstvenih in leposlovnih knjig ter pedagoških priročnikov.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

FACEBOOK DOGODEK: LJUDSKA DEDIŠČINA Z DUŠICO KUNAVER

VIDEOPOSNETKI:

DUŠICA KUNAVER – INTERVJU

DUŠICA KUNAVER – PORTRET