Brezplačno.

Uvodoma si bomo ogledali film “Mlada nada”, dokumentarec prikazuje petdeset let razvoja Mladinskega kluba Nade Žagar (MKNŽ), enega izmed najstarejših mladinskih klubov v Sloveniji, ki je v svojem pol stoletnem delovanju prerasel iz lokalnega kluba v prizorišče svetovnega glasbenega dogajanja.

Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB) je bila pred dobrim desetletjem kriva za prvi popis in analizo samoniklih mladinskih in kulturnih prizorišč pri nas v obliki knjige “Na trdna tla”. Terensko raziskavo so opravili sami akterji in akterke ter aktivisti in aktivistke naših samoniklih prizorišč in mladinskih klubov, rezultate terenskega dela pa je s sodelavci in sodelavkami interpretiral univerzitetni profesor in kulturni antropolog Rajko Muršič.

V letu 2023 smo odločeni ponoviti raziskovalno in analitično delo, da bi ugotovili, ali je slika res tako črna, kot se bojimo. O prvih izsledkih bo tekla debata z Mojco Selak, ki vodi pripravo in izvedbo raziskave ter publikacije.

Pogovor vodi Vida Jocif.