Brezplačno.

RAZSTAVA avtorskih plakatov Marka BrecljaČETRTI ČETRTKIje spominska retrospektiva avtorskih plakatov Konzorcija Prvi na vasi, ki jih je oblikoval umetniški heroj Marko Brecelj. Plakati so nastajali ob izvajanju projekta Četrti četrtki v kulturnem domu Hrpelje. Razstava obsega okoli štirideset plakatov A3 formata, nastalih med junijem 2017 in decembrom 2021, ki so razglaševali multimedijske pogovorne večere, predstavitve različnih gostov in gostij, izvirnih videoprojekciji in improvizacijska presenečenja.

Dogodek pripravljajo Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB), Društvo prijateljev zmernega napredka, Društvo Jadran in Zavod O. Podpirata ga Občina Škofja Loka in JSKD – Javni sklad za kulturne dejavnosti, morebiti pa celo Ministrstvo za kulturo.